I LIGA 
RANKING INDYWIDUALNY
LP. NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA ZESPÓŁ ZW. POR. I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 Dec Piotr ROBERTO MUSIC TEAM 31 2 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1
2 Ćwikła Cezary MEGA MEBLE 30 3 3 0 3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0
3 Janowski Paweł EDBAR 29 4 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0
4 Stróżak Janusz WĘGLIN 27 6 1 2 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 1 2 2 1 3 0 3 0 3 0
5 Lalak Sylwester MEGA MEBLE 26 7 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 3
6 Łukasik Radosław ROBERTO MUSIC TEAM 22 1 3 0 3 0 3 0     3 0     3 0 3 0     2 0 2 1
7 Przesmycki Przemysław EDBAR 21 3 3 0 3 0     3 0 1 2 3 0 3 0     3 0 2 1    
8 Gładysz Jarosław LKS WIERZCHOWISKA 21 12 3 0 0 3 2 1 3 0 3 0 0 3 0 3 3 0 2 1 3 0 2 1
  Michalec Paweł ASKO I 21 12 1 2 3 0 2 1 1 2 2 1 3 0 3 0 1 2 1 2 3 0 1 2
  Pycka Waldemar PGE DYSTRYBUCJA 21 12 1 2 0 3 3 0 2 1 3 0 0 3 2 1 2 1 3 0 2 1 3 0
11 Witecki Krzysztof ASKO I 19 11 2 1 3 0 3 0 1 2 1 2 3 0 3 0     0 3 1 2 2 1
12 Dalmata Tomasz LPEC 19 14 3 0 0 3 3 0 2 1 1 2 3 0 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
13 Kiciak Bartosz ROBERTO MUSIC TEAM 18 1     3 0     3 0 3 0 3 0 1 0     3 0     2 1
14 Kura Piotr EDBAR 18 9 2 1 3 0 3 0 3 0 0 3     3 0 1 2     0 3 3 0
15 Poświatowski Radosław ANNOPLAST 15 12     3 0 1 2 3 0 2 1 2 1 0 3 0 3 2 1     2 1
16 Maliborski Wojciech WĘGLIN 15 15 0 3     1 2 1 2 2 1 2 1 0 3 3 0 2 1 3 0 1 2
17 Ostrowski Rafał LPEC 14 16 1 2 0 3 1 2 2 1     2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 0
18 Szynal Przemysław LPEC 13 17 0 3 0 3 2 1 1 2 0 3 3 0 2 1 1 2 2 1 2 1    
19 Drwal Jakub GLKS S.Z. DRWAL 13 19 1 2 1 2 2 1 3 0 0 3 1 2 1 2 2 1 2 1 0 2 0 3
20 Fila Zbigniew ASKO I 12 5 2 0 3 0 2 1     2 0         0 3     2 1 1 0
21 Rejmak Marek ZAREMBIACY 12 18 2 1     1 2 1 2 1 2 0 3 0 3 1 2 1 2 3 0 2 1
22 Olejnik Tadeusz PGE DYSTRYBUCJA 12 21 1 2 1 2 2 1 2 1 0 3 0 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
23 Wójtowicz Paweł MEGA MEBLE 11 8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0     2 1 0 3
24 Tomczyk Jakub AZS UMCS 11 10 2 1 2 1     0 3 3 0 2 1             1 2 1 2
25 Finkowski Marian WĘGLIN 11 22 0 3 2 1 0 3 0 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 0 0 3
26 Bigaj Michał AZS UMCS 10 5         2 1     2 1     3 0 2 1         1 2
27 Gęca Andrzej GLKS S.Z. DRWAL 10 9             1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1 2
28 Drwal Eugeniusz GLKS S.Z. DRWAL 10 14 0 1 1 2 0 1 3 0 1 1 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 0 3
29 Suchorowski Mariusz PGE DYSTRYBUCJA 10 17 0 3     2 1 2 1 1 2     1 2 0 3 0 3 2 1 2 1
30 Skałecki Paweł ZAREMBIACY 10 20 0 3 0 3 0 3 0 3 2 1 1 2 1 2 3 0     1 2 2 1
31 Mojek Grzegorz LKS WIERZCHOWISKA 10 23 2 1 0 3 0 3 0 3 1 2 1 2 0 3 1 2 1 2 2 1 2 1
32 Grajewski Filip EDBAR 9 6         1 2         3 0     2 1 1 2     2 1
33 Drwal Bartłomiej GLKS S.Z. DRWAL 9 11 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1     0 1     1 2 1 2    
34 Grabowski Jakub ANNOPLAST 9 21 2 1     0 3 0 3 2 1 1 2 0 3 2 1 0 3 0 3 2 1
35 Futa Marek ASKO I 8 11 0 1         1 2 0 1 2 1 3 0 0 3 1 2     1 1
36 Grabczak Robert ROBERTO MUSIC TEAM 7 16 1 2     2 1 0 3     0 3 0 2 0 3 1 2 3 0    
37 Alfler Piotr ZAREMBIACY 5 22 1 2 0 3 1 2 0 3 0 3     1 2 1 2 1 2 0 3    
38 Grabowski Krzysztof ANNOPLAST 5 26 2 1 0 3 0 3 0 3 0 1 0 3 0 3 1 2 2 1 0 3 0 3
39 Grabowski Karol ANNOPLAST 4 4 2 1 2 1         0 2                        
40 Szubarczyk Kamil MEGA MEBLE 4 10 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1     0 2 0 1 1 2        
41 Niedźwiedź Bartłomiej AZS UMCS 4 29 1 2 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3 0 3 0 3
42 Kozłowski Grzegorz AZS UMCS 3 21 0 3 1 2 0 3 0 3     0 3     1 2 1 2 0 3    
43 Gustaw Dariusz LKS WIERZCHOWISKA 3 28 1 2 0 3 0 3 0 3 1 2 0 3 0 3 0 3 0 1 0 3 1 2
44 Bańkowski Łukasz AZS UMCS 1 5                         0 3     1 2        
  Bednarczyk Łukasz LPEC 1 5                 0 3                     1 2
46 Górniak Łukasz ROBERTO MUSIC TEAM 0 1                                     0 1    
47 Jasiński Łukasz LKS WIERZCHOWISKA 0 2                                 0 2        
48 Bednaruk Dariusz ZAREMBIACY 0 3                     0 3                    
  Bochniarz Wojciech ZAREMBIACY 0 3                                         0 3
  Chrząstkowski Michał ANNOPLAST 0 3                                     0 3    
  Mardoń Bogdan ZAREMBIACY 0 3     0 3                                    
52 Wierzbicki Robert GLKS S.Z. DRWAL 0 4 0 2     0 2                                
53 Galiński Lucjan PGE DYSTRYBUCJA 0 6     0 3             0 3