IV LIGA 
RANKING INDYWIDUALNY
Lp. NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA ZESPÓŁ ZW. POR. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Reszel Daniel ZIELONE GRĄDY 40 2 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0     3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0
2 Adamek Zenon DRUŻYNA IM. E. ORŁA 37 4 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0     3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 1 1 2 1
3 Siwek Artur ASKO III 36 4 2 0 3 0 3 0 2 0 3 0 2 1 1 2     3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0
4 Samborski Maciej KAMELEONY 35 4 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0     2 1     3 0
5 Binięda Tomasz SAMSON 35 7 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0    
6 Szymański Mariusz POGODNA BITSTREAM 31 8 3 0 3 0 2 1 2 1 2 1     3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 1 0 1 2 2 1 1 2
7 Wrona Wojciech KAMELEONY 31 8 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 3 0 1 2 2 1 3 0     3 0 3 0 1 2     2 1
8 Goszczyński Piotr KTS OPTIMA 30 11 2 1 0 3 2 1 3 0 2 1 3 0 2 1 1 2 1 1     2 1 3 0 3 0 3 0 3 0
9 Krawczyk Dariusz ASKO III 29 13 2 1 3 0 2 1 3 0 3 0 1 2 1 2     2 1 3 0 1 2 2 1 1 2 2 1 3 0
10 Walczuk Arkadiusz ZIELONE GRĄDY 29 13 0 3 2 1 0 3 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0     3 0 3 0 3 0 2 1 0 3 2 1
11 Nowacki Krzysztof POGODNA BITSTREAM 27 15 3 0 2 1 2 1 1 2 2 1     2 1 3 0 1 2 2 1 3 0 2 1 1 2 2 1 1 2
12 Łucjan Krzysztof DRUŻYNA IM. E. ORŁA 26 16 2 1 3 0 3 0 2 1 1 2 0 3     3 0 3 0 0 3 3 0 1 2 3 0 2 1 0 3
13 Łukasik Piotr POGODNA BITSTREAM 26 16 1 2 3 0 1 2 2 1 3 0     2 1 3 0 3 0 1 2 3 0 1 2 2 1 1 2 0 3
14 Walczuk Marcin ZIELONE GRĄDY 26 16 0 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 0 1 2 3 0     3 0 3 0 1 2 3 0 1 2 2 1
15 Wrona Hubert SALOS KALINA I 25 11 3 0 3 0     3 0     3 0 3 0 2 1 3 0 0 3     2 1 1 2 2 1 0 3
16 Dyjor Adam MŁODZI GNIEWNI 24 9 3 0     1 2     3 0 3 0 3 0     1 2 3 0 1 2 1 2     3 0 2 1
17 Chrześcian Karol KTS OPTIMA 24 17 0 3 0 3 2 1 3 0 2 1 3 0 3 0 1 2 2 1     2 1 2 0 2 1 1 2 1 2
18 Lewandowski Michał POKER TEAM 23 13 1 2     2 1 1 2 0 3 3 0 2 0 2 1 0 2 1 2     3 0 3 0 2 0 3 0
19 Stefanik Andrzej SAMSON 22 19 2 1 3 0 2 0 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 2 1 0 3 3 0 3 0 0 3 1 2    
20 Matyjaszczyk Piotr KTS OPTIMA 21 13 0 3     1 2 2 1 0 2 3 0 3 0 1 1 1 2     3 0 3 0 2 1 2 1    
21 Łucjan Piotr DRUŻYNA IM. E. ORŁA 21 18 2 1 2 1 2 1 2 1 0 3 0 3     3 0 3 0 1 2 3 0     3 0 0 3 0 3
22 Bernatowicz Andrzej ASKO III 20 7 2 1 3 0     3 0 3 0     1 2             2 1     1 2 2 1 3 0
23 Jankowski Grzegorz GDYBYM ZGOLIŁ WĄS 20 19 1 2     2 1 3 0 0 3 2 1 2 1 0 3 1 2     2 1 1 2 3 0 1 2 2 1
24 Stępniewska Dominika SALOS KALINA II 19 17     2 1 2 1 1 2 3 0 0 3 2 1 2 1 2 1 2 1     1 2     2 1 0 3
25 Buzek-Czarnolas Michał POKER TEAM 18 10 0 3 0 2         3 0 3 0 3 0 3 0 0 3 2 1     1 0     0 1 3 0
26 Breś Adam PIK ŁĘCZNA II 18 18 0 3     2 1 2 1 0 3 0 3 1 2     3 0 2 1 1 2 1 2     3 0 3 0
27 Kuromski Andrzej MŁODZI GNIEWNI 16 8                             3 0 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 0
28 Palonka Gabriel SALOS KALINA I 16 20 3 0 3 0 0 3 1 2     2 1     2 1 1 2 2 1     1 2 0 3 1 2 0 3
29 Skalski Marek POKER TEAM 15 9     1 2 1 2             3 0     0 3         3 0 3 0 1 2 3 0
30 Piwoni Stanisław PIK ŁĘCZNA II 15 24 0 3 0 3 2 1 0 3     0 3 0 3 1 2 3 0 3 0 1 2 1 2     1 2 3 0
31 Rodziewicz Tomasz SAMSON 14 10 3 0     2 1 0 1     2 1 2 1 0 3     1 2         2 1 2 0    
32 Jakubowski Bartłomiej KAMELEONY 14 11     2 1 2 1     1 2 0 1 0 3     3 0 2 1     3 0 1 2        
33 Kulpa Marcin POKER TEAM 12 11 1 2 0 3     1 2     3 0 1 0 3 0 0 1 2 1             1 2    
34 Tymoszuk Artur TENNIS TABLE CLUB 11 12     1 2 1 2     0 3         3 0 0 1 2 1 1 2         1 0 2 1
35 Matera Michał SALOS KALINA II 11 28     0 3 2 1 0 3 3 0 0 3 2 1 0 3 2 1     1 2 1 2 0 3 0 3 0 3
36 Kołodziej Przemysław SALOS KALINA I 10 11     3 0 1 2 1 2         3 0 2 1         0 3             0 3
37 Siemion Krzysztof MŁODZI GNIEWNI 10 28 3 0 0 3 0 3         3 0 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3 1 2 0 3 0 3 1 1
38 Kolomiiets Pavlo MŁODZI GNIEWNI 9 3 3 0 2 1 1 2     3 0                                        
39 Łukasik Andrzej KAMELEONY 8 12 3 0         0 3     0 2     1 2     1 2 1 2             2 1
40 Grabowska Weronika ASKO III 7 6         1 2 1 0                 2 1 3 0     0 3            
41 Gładosz Szczepan TENNIS TABLE CLUB 6 8                                     1 2 1 2     2 1 2 0 0 3
42 Smoliński Przemysław GDYBYM ZGOLIŁ WĄS 6 18 0 3     0 3 3 0         0 3             0 3     2 1 1 2 0 3
43 Maj Jerzy TENNIS TABLE CLUB 6 26     0 3 0 3 0 2 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3             0 3 3 0 1 2
44 Kosiewski Jan KTS OPTIMA 5 2                 1 0         0 1 0 1         1 0         3 0
45 Głowala Ryszard MŁODZI GNIEWNI 5 8     0 3         2 1 2 1 1 2                             0 1
46 Ruta Bogdan POKER TEAM 5 9         0 3 0 3 1 2                         1 1 3 0        
47 Górski Rafał SALOS KALINA I 5 12 3 0     0 3                         1 2 0 2 1 2 0 3        
48 Tomasiak Jakub SALOS KALINA II 5 15                 3 0         2 1 0 3 0 3 0 3     0 3     0 2
49 Grzywacz Tadeusz PIK ŁĘCZNA II 5 19 0 3 0 3     0 3     0 3     0 3     1 2     1 2         3 0
50 Stasikowski Sławomir PIK ŁĘCZNA II 5 19     0 3 0 3     0 3     0 3 0 3 3 0     0 3         2 1    
51 Szymczuk Michał GDYBYM ZGOLIŁ WĄS 5 28 0 3             0 3 1 2 0 3 0 3 1 2     0 3 0 3 2 1 1 2 0 3
52 Banderski Adam SALOS KALINA I 4 5                         3 0     1 2                 0 3    
53 Daniel Alan BEZ SPINY 4 35 0 3 1 2     1 2 0 3 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3     0 3 1 2 0 3
54 Chodorowski Kacper SALOS KALINA II 3 6     0 3 3 0             0 3                                
55 Borcuch Dominik SALOS KALINA II 2 10             0 3     0 3             1 2             1 2    
56 Maniara Mariusz GDYBYM ZGOLIŁ WĄS 2 10             1 2 1 2 0 3                     0 3            
57 Gomela Adrian BEZ SPINY 2 37 0 3 1 2     1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3    
58 Tomasiak Marek POGODNA BITSTREAM 1 2                                         0 1 1 1            
59 Tomasiak Bartosz SALOS KALINA I 1 3                     1 2                 0 1                
60 Woźniak Ryszard ASKO III 1 3 0 1                 1 2                                    
61 Szafranek Marcin SALOS KALINA II 1 5                                             1 2 0 3        
62 Szpak Donat TENNIS TABLE CLUB 1 7             0 3             1 2 0 2                        
63 Adamczyk Witold SAMSON 1 13     0 3 0 1                     0 3     1 2 0 3     0 1    
64 Jaskólski Marcin TENNIS TABLE CLUB 1 13             0 1 0 3 0 3         0 2 0 3         0 1 1 0    
65 Szuster Jarosław TENNIS TABLE CLUB 1 16         0 3 0 3     0 3 0 3     0 1             0 2 1 1    
66 Tkaczyk Mirosław BEZ SPINY 1 23     1 2     0 3     0 3 0 3             0 3 0 3     0 3 0 3
67 Kulpa Maciej POKER TEAM 0 1     0 1                                                    
68 Chojnacki Patryk SALOS KALINA I 0 3                                         0 3                
69 Daniel Andrzej BEZ SPINY 0 3                                 0 3                        
70 Matyjaszczyk Jan KTS OPTIMA 0 3     0 3                                                    
71 Mirosław Dariusz PIK ŁĘCZNA II 0 3                 0 3                                        
72 Poluchowicz Piotr TENNIS TABLE CLUB 0 3                         0 3                                
73 Steć Kamil GDYBYM ZGOLIŁ WĄS 0 3         0 3                                                
74 Abramczyk Piotr DRUŻYNA IM. E. ORŁA 0 4                                             0 3     0 1    
75 Zdybel Antoni SALOS KALINA II 0 4                                         0 3             0 1
76 Czerniak Monika SAMSON 0 5             0 2 0 3                                        
77 Ruszniak Radosław BEZ SPINY 0 21 0 3             0 3         0 3     0 3     0 3 0 3     0 3