LLTSA  -  sezon 2019/2020

12 września 2020 r.

Komunikat z podsumowania rozgrywek LLTSA
w sezonie 2019/2020

oraz ze spotkania kierowników drużyn
w dniu 10 września 2020 r.


Spotkanie podsumowujące zakończone przedwcześnie rozgrywki Lubelskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów rozpoczęło się o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej hali „Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Uczestniczyli w nim kierownicy oraz przedstawiciele drużyn grających w LLTSA. W sumie w spotkaniu udział wzięło 55… osób, co potwierdzone jest w liście obecności.


 • Zebranie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie kol. Robert Grabczak, który powitał przybyłych na spotkanie. Na początku spotkania chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie członków STSA oraz uczestników naszych rozgrywek. W dalszej kolejności Prezes wyraził podziękowania wszystkim drużynom, ich kierownikom oraz osobom, dzięki którym prowadzone są rozgrywki LLTSA.

 • Kolejnym punktem zebrania było podsumowanie przedwcześnie zakończonego z powodu epidemii koronawirusa sezonu 2019/2020 w dniu 11 marca. Komunikat z rozgrywek odczytał Prezes STSA kol. Robert Grabczak.

 • Sprawy finansowe STSA przedstawił skarbnik kol. Piotr Milczek. Ze sprawozdania wynika, że z uwagi na wcześniejsze zakończenie sezonu pozostała nadwyżka finansowa w wysokości ponad 13.000 złotych.

 • Na zakończenie tej części spotkania odbyło się wręczenie nagród za zakończony sezon. Najlepsze drużyny oraz zawodnicy i pary deblowe z poszczególnych lig otrzymały puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymały pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem. Nagrody i wyróżnienia wręczali przedstawiciele Zarządu STSA. Po tej części spotkania nastąpiła krótka przerwa na rozmowy w kuluarach oraz posilenie się przygotowanymi przez sponsorów owocami, słodyczami i napojami.


Po przerwie rozpoczęło się spotkanie kierowników drużyn, podczas którego omawiano i podejmowano decyzje związane ze zbliżającymi się rozgrywkami sezonu 2020/2021. W spotkaniu, według listy obecności, uczestniczyło 23 kierowników, w związku z czym postanowienia zebrania są wiążące.


 • Na początku zajęto się kształtem nowego sezonu, który zdaniem organizatora powinien ulec skróceniu z uwagi na utrzymujący się w kraju stan epidemii.

  • prezes STSA, w związku z wyjątkowością sytuacji epidemicznej, zaproponował skrócenie rozgrywek do 11 kolejek w pierwszej rundzie, podziału tabeli na dwie szóstki i kontynuacji w postaci rozegrania 5 spotkań w tych grupach.

  • wiceprezes STSA wniósł poprawkę do propozycji prezesa w postaci kontynuacji rozgrywek w szóstkach polegającej na rozegraniu 10 spotkań (mecz i rewanż).

  Propozycje poddano pod głosowanie. Za propozycją prezesa było 22 kierowników, propozycję wiceprezesa poparł 1. W wyniku głosowania ustalono, że sezon 2020/2021 będzie się składał z 11 kolejek w pierwszej rundzie podzielonej na trzy etapy przedzielone dwutygodniowymi przerwami oraz 5 kolejek w drugiej rundzie granej w grupach po podzieleniu tabeli na szóstki. Ustalono także, że o miejscu w tabeli po pierwszej rundzie przy jednakowej liczbie punktów decydować będzie mecz bezpośredni rozegrany pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

 • W dalszej części spotkania zajęto się sprawą przekładania spotkań. Wpłynęły następujące propozycje w tej kwestii:

  • mecze przełożone muszą być rozegrane najpóźniej w wolnym okresie po każdym etapie rozgrywek,

  • rozgrywki toczą się bez przekładania spotkań

  • zmiana zapisu w „Regulaminie rozgrywek” polegająca na wydłużeniu czasu na rozegranie przełożonego meczu z 6 na 14 dni oraz usunięciu zapisu o konieczności powiadomienia organizatora o przełożeniu spotkania na 48 godzin przed planowanym meczem.

  W wyniku dyskusji postanowiono poddać głosowaniu ostatni z podpunktów. W głosowaniu uczestniczyło 21 kierowników. Przy 16 głosach „za”, 3 „przeciw” i 2 wstrzymujących się, postanowiono dokonać zmian w „Regulaminie rozgrywek”.

 • Sprawa wprowadzenia karencji dla zawodników lig prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS) oraz Okręgowe Związki Tenisa Stołowego (OZTS) chcących uczestniczyć w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów prowadzonej przez STSA. Pojawiły się dwie propozycje wprowadzenia karencji:

  • dla zawodników Ekstraligi i I ligi karencja dwuletnia, dla II ligi roczna, bez karencji dla lig niższych,

  • roczna karencja dla zawodników wszystkich lig.

  W wyniku dyskusji kierownicy postanowili, że konieczne jest wprowadzenie karencji dla byłych zawodników „lig państwowych”. Uznali jednak, że wszyscy powinni być traktowani równo i zarządzono głosowanie drugiej propozycji. Pierwsza została wycofana. Głosowało 21 kierowników. Oddano 16 głosów „za”, 3 „przeciw” i 2 wstrzymujących się i tym samym podjęto decyzję, że od najbliższego sezonu obowiązuje roczna karencja dla wszystkich zawodników rozgrywek ligowych prowadzonych przez PZTS i OZTS-y.

 • Prezes STSA podziękował wszystkim za przybycie, dyskusję oraz podjęte decyzje. Na tym zebranie zakończono.


Uwaga: realizując postanowienie z ubiegłorocznego spotkania kierowników drużyn wprowadza się do „Regulaminu rozgrywek” zapisy dotyczące RODO, mówiące że każdy zawodnik lub kierownik drużyny przystępując do rozgrywek LLTSA, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (nazwisko, imię, przynależność do zespołu), których Administratorem jest Zarząd STSA.


Sezon zaczynamy 4 pazdziernika - zgłoszenia do 28 września na formularzu zgłoszeniowym. Wpisowe 500 zł, dla drużyn z własną salą 250 zł.


Zarząd STSA