LLTSA  -  sezon 2019/2020

1 maja 2020 r.

Zdalne nauczanie - przerabiamy Adama Mickiewicza
(autor: Dariusz Krawczyk)


W związku z rozbudową naszego ligowego kącika poetyckiego, dziś w ramach zdalnego nauczania przerobimy twórczość Adama Mickiewicza. Co napisałby teraz Wieszcz, gdyby był poddany kwarantannie, a nie chodził po emigracyjnym, paryskim bruku?


Tenisie stołowy! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Prezesie nasz kochany, co ligę prowadzisz
wraz z jej wiernym ludem! Tak nas może w końcu
powrócisz jakimś cudem na rozgrywek łono...
Tymczasem, przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych szatni dusznych, tych stołów zielonych,
Szeroko w hali MOSIR pięknie rozstawionych;
Do tych okładzin i desek z klejem rozmaitem,
Wkładanych do pokrowców posrebrzanych żytem.

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym odgłos piłeczki. - Siedźmy, nikt nie woła.


Fragmenty inwokacji do „Pana Tadeusza” i sonetu „Stepy Akermańskie” Adama Mickiewicza przerobił i połączył


Dariusz Krawczyk