LLTSA  -  sezon 2019/2020

8 lutego 2020 r.

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia
Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie
z dnia 7 lutego 2020 r.


Zarząd Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie podczas zebrania w dniu 7 lutego 2020 r. rozpatrzył odwołanie kierownika drużyny Edbar w sprawie przyznania walkowera dla Anny Maruszczak i podtrzymał zdanie, że Przemysław Przesmycki nie był uprawniony do wystąpienia w meczu 12 kolejki I ligi LLTSA pomiędzy drużynami WWW.POD50.PL i Edbar. Z uwagi na wyjątkowość tego zdarzenia oraz obustronną chęć rozstrzygnięcia tej kwestii w duchu sportowym, kierownicy zainteresowanych drużyn doszli do porozumienia polegającego na rozegraniu spotkania pomiędzy Anną Maruszczak i Pawłem Wójtowiczem w dogodnym dla obydwu stron terminie nieprzekraczającym 14 lutego 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie podczas zebrania w dniu 7 lutego 2020 roku wyraził na to zgodę i tym samym zawiesił wykonanie postanowienia o przyznaniu walkowera dla Anny Maruszczak w spotkaniu nr 9 w meczu 12 kolejki I ligi LLTSA rozegranym pomiędzy tymi drużynami w dniu 29 stycznia 2020 r. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w terminie do 14 lutego 2020 r.


Podczas zebrania obecni byli:

  • Robert Grabczak – Prezes STSA
  • Marek Futa – wiceprezes STSA
  • Paweł Janowski – wiceprezes STSA
  • Piotr Nizioł – sekretarz STSA
  • Jarosław Adamczyk – członek Zarządu STSA
  • Norbert Mazurkiewicz – członek Zarządu STSA
  • Edmund Baraniecki – kierownik drużyny Edbar
  • Jacek Gadzała – kierownik drużyny WWW.POD50.PL

Zarząd Stowarzyszenia
Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie