LLTSA  -  sezon 2019/2020

21 grudnia 2019 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu STSA
w dniu 19 grudnia 2019 r.


Na początku posiedzenia prezes Robert Grabczak poinformował o śmierci jednego z nestorów naszej ligi, zawodnika drużyny Samson–Jastków, kol. Szczepana Gładosza. Zaproponował, żeby uczcić pamięć po zmarłym chwilą ciszy przed rozpoczynającymi się spotkaniami bieżącej kolejki rozgrywek. Apel prezesa spotkał się ze zrozumieniem i przed czwartkowymi meczami oddano cześć zmarłemu Koledze.


W dalszej części posiedzenia omawiano sprawy przewidziane w porządku zebrania.

 1. Organizacja Pucharu Ligi 2020.

 2. Organizacja turnieju indywidualnego dla uczestników rozgrywek LLTSA w formule open.

 3. Przestrzeganie postanowień „Regulaminu rozgrywek” w kwestii przekładania spotkań.

 4. Rozpatrzenie pisma kol. Teofila Czekaja do Zarządu STSA.

 5. Sprawy finansowe.


Ad. 1.

Zarząd STSA wzorem lat ubiegłych organizuje rozgrywki o Puchar Ligi. Szczegółowy „Regulamin” zostanie opublikowany niebawem. Będzie on taki sam jak w roku ubiegłym. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach będzie uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30,- na konto STSA w terminie do 17 stycznia 2020. Rozgrywki planowane są na 20-21 I 2020 w sali na Wrotkowie.


Ad. 2.

Zarząd STSA planuje organizację turnieju indywidualnego w formule open dla uczestników rozgrywek LLTSA. Odbędzie się on podczas ferii zimowych w sali na Wrotkowie. O szczegółach poinformujemy wkrótce.


Ad. 3.

W związku z plagą przekładanych spotkań i związanym z tym zamieszaniem oraz nieracjonalnym wykorzystaniem sali MOSiR (trzy lub pięć spotkań jednocześnie) Zarząd postanawia, że w rundzie rewanżowej przepis traktujący o możliwości przekładania spotkań (§VI pkt. 3) będzie przestrzegany z całą stanowczością.


Ad. 4.

Zarząd STSA rozpatrzył pismo kol. Teofila Czekaja dotyczące jego spotkania z Tomaszem Szczotką w ramach meczu III ligi ARGO – Tramp Klub, w którym kwestionuje on kolejność wykonywania zagrywki przez Tomasza Szczotkę i siebie. Jednocześnie kol. Teofil Czekaj wnioskuje o dokończenie spotkania od stanu w 2 secie 10 : 8 dla kol. Czekaja i przy podaniu kol. Szczotki a nie jak to miało miejsce podczas meczu od serwów kol. Czekaja. W dalszej części pisma kol. Teofil Czekaj wnioskuje też, aby zobowiązać wszystkich uczestników naszych rozgrywek do zapoznania się z „Przepisami ITTF”. Wobec posiadanych dokumentów w postaci protokołu meczowego i rozmów z zainteresowanymi Zarząd STSA postanowił:

 1. z uwagi na brak informacji w protokole o tym który z zawodników rozpoczynał spotkanie utrzymać wynik spotkania nr 8 w meczu ARGO – Tramp Klub pomiędzy Tomaszem Szczotką i Teofilem Czekajem - 3 : 0,

 2. apelować do uczestników rozgrywek o polubowne rozstrzyganie podobnych zdarzeń podczas trwania spotkania,

 3. apelować do uczestników rozgrywek o rzetelne prowadzenie protokołu meczowego i uzupełnianie go po każdej grze,

 4. przypomnieć o roli gospodarza w kwestii zabezpieczenia piłeczek, prowadzenia protokołu oraz sędziowania.


Ad. 5.

Obecny na zebraniu skarbnik STSA kol. Piotr Milczek przekazał informacje o drużynach zalegających z opłatą wpisowego do trwających rozgrywek. Na dzień 19 grudnia 2019 są cztery takie drużyny. Ich nazwy pozostaną anonimowe do końca rundy. Po jej zakończeniu i przy dalszym braku wpłaty drużyny zalegające z opłatami zostaną wycofane z rozgrywek.


W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Robert Grabczak – prezes STSA,
 • Piotr Milczek – skarbnik,
 • Piotr Nizioł – sekretarz,
 • Jarosław Adamczyk – członek zarządu